Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo pri določenih predmetih učne težave in tistim, ki so bili dalj časa odsotni od pouka. Izvajamo ga predvsem pri slovenščini, matematiki in angleščini, po potrebi pa tudi pri drugih predmetih. Ponavadi ga poučuje učitelj predmeta v svojem oddelku.


Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo določeno področje še bolje spoznati. Tu spoznavajo vsebine še bolj podrobno in bolj v raziskovalnem smislu. Dodatni pouk je za učence prostovoljen. Posebej ga priporočamo učencem, ki želijo na nekem področju svoje znanje nadgraditi, in učencem, ki se nameravajo udeležiti tekmovanj na določenih področjih. Poučujejo ga učitelji po naslednjem razporedu:

Razred Slovenščina Angleščina Matematika Fizika Kemija
6. Slavica Mohorč   Anka Arko    
7. Anja Marin Bernarda Kejžar Sabina Peternel    
8. Doroteja Prevc Jana Kusterle Monika Čemažar Sabina Peternel Magda Šlibar
9. Marija Prevc Tadeja Šuštar Vesna Božič Anka Arko Mihela Lahajnar