Select Page

Šola v naravi

Šole v naravi s svojimi prispevki denarno omogočijo: starši učencev – udeležencev (stroški bivanja in prevoza), Občina Železniki (stroški dela v zimski šoli v naravi in subvencioniranje prispevka učencev), Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (stroški učiteljev plavanja in subvencioniranje prispevka učencev v poletni šoli v naravi) in Osnovna šola Železniki (vse ostalo – predvsem materialne stroške, potne stroške zaposlenih, subvencije stroškov, …). Dodatno pomoč pri plačevanju prispevka staršev bomo zagotovili iz sredstev Šolskega sklada.

Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

 

Poletna šola v naravi


25. – 29.. september 2023

Poletno šolo v naravi s tečajem plavanja za učence 5. razreda matične šole in podružnic smo izvedli od 25. do 29. septembra 2023 v Ankaranu v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Pedagoška vodja bo pomočnica ravnateljice ga. Ema Šmid, vaditelji plavanja pa učitelji, ki imajo opravljeno usposabljanje za učitelja plavanja. Za izvedbo so bili poleg njih zadolženi še razredničarke 5. razreda ter učitelji, ki so določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za poletno šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

Cena šole v naravi je približno 232 €, zajema pa samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Druge stroške je plačalo Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja tudi subvencioniranje prispevka za določen delež udeležencev, ki jih odobrimo na podlagi odločbe o pravici iz javnih srerdstev (otroškega dodatka).

Naravoslovna šola v naravi


26. februar 2023 – 1. marec 2024

Naravoslovno šolo v naravi za učence 8. razreda bomo izvedli od 26. februarja do 1. marca 2024 ter od 4. do 8. marca 2024 v domovih CŠOD Kavka (Livške Ravne). Pedagoški vodja bo pomočnica ravnateljice ga. Anka Arko, za izvedbo te dejavnosti pa zadolženi razredniki 8. razreda in učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Naravoslovni teden je za učence obvezen, lahko pa se odločijo za pouk v šoli.

Predvidena cena za učence je 120 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev, ki jih odobrimo na podlagi odločbe o pravici iz javnih srerdstev (otroškega dodatka).

 

Zimska šola v naravi

26. februar 2023 – 1. marec 2024

 

Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja bomo organizirali za učence 6. razreda od 26. februarja do 1. marca 2024 ter od 4. do 8. marca 2024 v domovih CŠOD Planica. Pedagoški vodja bo pomočnica ravnateljice ga. Anka Arko, za njeno izvedbo pa so zadolženi: učitelji v CSOD, razredniki 6. razreda ter učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za zimsko šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

Predvidena cena za učence je 210 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve, smučarskih kart in druge neposredne stroške za učence (prevoz na smučišče, vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev, ki jih odobrimo na podlagi odločbe o pravici iz javnih srerdstev (otroškega dodatka).

 

Subvencioniranje

Večino sredstev za znižanje prispevka učencev zagotavljata Občina Železniki oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dodatna sredstva za subvencioniranje prispevkov staršev bomo zagotovili iz Šolskega sklada

Dostopnost