Select Page

Šola v naravi

Šole v naravi s svojimi prispevki denarno omogočijo: starši učencev – udeležencev (stroški bivanja in prevoza), Občina Železniki (stroški dela v zimski šoli v naravi in subvencioniranje prispevka učencev), Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (stroški učiteljev plavanja in subvencioniranje prispevka učencev v poletni šoli v naravi) in Osnovna šola Železniki (vse ostalo – predvsem materialne stroške, potne stroške zaposlenih, subvencije stroškov, …). Dodatno pomoč pri plačevanju prispevka staršev bomo zagotovili iz sredstev Šolskega sklada.

Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

 

Poletna šola v naravi


20. september – 24. september 2021

Poletno šolo v naravi s tečajem plavanja za učence 5. razreda matične šole in podružnic smo izvedli v Ankaranu v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Pedagoška vodja je bila ravnateljeva pomočnica ga. Marjeta Demšar, vaditelji plavanja pa učitelji, ki imajo opravljeno usposabljanje za učitelja plavanja. Za izvedbo so bili poleg njih zadolženi še razredničarke 5. razreda ter učitelji, ki so določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je bila prostovoljna. Za učence, ki se niso odločili za poletno šolo v naravi, smo zagotovili reden pouk po urniku.

Cena šole v naravi je bila približno 190 €, zajema pa samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Druge stroške je plačalo Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja tudi subvencioniranje prispevka za določen delež udeležencev.

 

Naravoslovna šola v naravi


24. – 28. januar 2022 za 8. razred
4. – 6. november 2021 za 9. razred

Naravoslovno šolo v naravi za učence 8. razreda bomo izvedli v domu CŠOD Soča (Tolmin). Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož Šmid, za izvedbo te dejavnosti pa zadolženi razredniki in učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Naravoslovni teden je za učence obvezen, lahko pa se odločijo za pouk v šoli.

Predvidena cena za učence je 85 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev.

 

Zimska šola v naravi

28. februar – 4. marec 2022 za 6. razred
7. – 11. marec 2022 za 7. razred

Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja bomo organizirali na smučišču Cerkno. Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož Šmid, za njeno izvedbo pa so zadolženi: učitelji športa, razredniki 6. in 7. razreda ter učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za zimsko šolo v naravi, imajo reden pouk po urniku.

Predvidena cena za učence je 190 €, kar zajema samo stroške prevoza, namestitve, smučarskih kart in druge neposredne stroške za učence (vstopnine, dodatna prehrana, …). Stroške dela plača Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

Občina Železniki zagotavlja tudi sredstva za subvencioniranje prispevka učencev.

 

Subvencioniranje

Večino sredstev za znižanje prispevka učencev zagotavljata Občina Železniki oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dodatna sredstva za subvencioniranje prispevkov staršev bomo zagotovili iz Šolskega sklada.