Select Page

Šola nekoč

 

Zgodovina šolstva v Železnikih

 


Šolo v Železnikih so po vztrajnem prizadevanju župnika Grošlja ustanovili leta 1815. Pouk je najprej potekal v najetih prostorih, leta 1842 pa  so ga deloma začeli izvajati v odkupljeni hiši dr. Blaža Chrobatha.


Prvi učitelj v Železnikih je bil Jakob Demšar, ki je poučeval do svoje smrti leta 1855. Za njim je do leta 1903 šolo vodil Jožef Levičnik. Leta 1898 je šola postala dvorazrednica, druga učiteljica pa Ana Rekar.


Do prve svetovne vojne so poučevali še Anton Sonc (1904-1909), Melhior Dolenc (1910-1914), Marija Simončič – Dolenc (1903-1914).


Že pred prvo svetovno vojno je šolsko poslopje postalo premajhno, a je gradnjo štirirazrednice prehitela vojna.


Uradovanje v šoli je vse do 24. novembra 1919 potekalo v nemščini.


Leta 1920 je šola kljub premajhnim prostorom postala štirirazrednica. Dva razreda sta imela pouk v najetih prostorih hiš P. Tavčarja in L. Košmelja, nekateri učenci pa so 5. in 6. razred obiskovali v Selcih.


Leta 1935 je bila šola zaradi premajhnih prostorov razširjena v petrazrednico, čeprav je vključevala le približno 160 učencev. Takrat so tudi začeli s pripravami na gradnjo nove šole, ki so jo dokončali šele leta 1948. Tik pred 2. svetovno vojno je v pet razredov šole hodilo že 317 učencev, poučevalo pa jih je 5 učiteljev. Šolska knjižnica je štela 2.000 knjig, ki pa so žal večinoma 23. oktobra 1944 skupaj s šolo in z vsem inventarjem zgorele.


Med 2. svetovno vojno so poučevali nemški učitelji, pouk pa je, seveda, potekal v nemščini.


Prvo leto po vojni je bilo všolanih 130 otrok v 4 oddelkih. Pouk je potekal v zasilnih učilnicah krajevnega Ljudskega odbora.


6. septembra 1948 so Železniki končno dočakali novo šolsko poslopje, v katerega je najprej hodilo 6 oddelkov otrok. Istega leta so začeli tudi s poukom v nižji gimnaziji, ki je bila v šolskem letu 1957/58 ukinjena. V letu 1958/59 so v šolo v Železnikih začeli hoditi tudi učenci višjih razredov iz Selc – od takrat naprej je šola v Selcih bila le petrazredna.


Število učencev v šoli v Železnikih se je večalo, zato so šolo leta 1967 dogradili. Istega leta se je začela tudi “mala šola” – pripravnica za vstop v 1. razred.


Leta 1969 je bila zgrajena še telovadnica.


Konec šolskega leta 1971/72 je bila prvič izvedena poletna šola v naravi v Fažani.


Osem dodatnih učilnic je šola pridobila z dozidavo leta 1975.


Leta 1978 je bil v šolo napeljan toplovod.


Šola je v letu 1989 pridobila še dodatne prostore. Stari del šole, ki je bil zgrajen 1948, so podrli in zgradili novega, večjega.


V letu 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo matične šole. Upamo, da se bo dejanska prenova začela najkasneje v letu 2012. S tem bi zagotovili dobre prostorske pogoje za sodoben pouk.


V letu 2010 je Občina Železniki prenovila in razširila parkirišča v okolici šole. S tem smo pridobili dovolj parkirišč za trenutne potrebe.


Dostopnost