Select Page

… pripravljamo razstave

Z mesecem februarjem smo na hodniku, ki povezuje učilnice razredne stopnje in upravni del šole, postavili nove vitrine, ki sta jih izdelala naša spretna hišnika.

Namenjene so razstavljanju predmetov, izdelkov in dokumentov, ki se nanašajo na šolsko življenje osnovnošolcev v Železnikih.

In kaj vse si bodo obiskovalci lahko tam ogledali?

 

 • V februarju – šolsko glasilo Naše poti

Naše poti vodijo sem ter tja.

Daleč od doma ali pa le k sosedu.

Naše poti vodijo v svet!

… in to že 44 let!

Bogata in zanimiva je preteklost šolskega glasila. Mnogo generacij učencev in učiteljev je vpletenih v nastajanje Naših poti. Mentorica glasila Katarina Primožič je pripravila strnjen pregled od začetkov pa do danes. Preberemo lahko, kako so učenci glasilu izbrali ime, kdo so uredniki, ki so postavili temelje, kako je glasilo nastajalo v času pred računalniki, o čem vse so pisali …

Šolsko glasilo je neskončna zgodba spominov, razmišljanj, domišljije, likovne in fotografske osnovnošolske ustvarjalnosti!

 

 • V marcu – stari učbeniki

Učbeniki so v šolah že vrsto let pomemben vir znanja. Učenci so jih uporabljali pri matematiki, slovenščini, fiziki, kemiji, biologiji, geografiji, zgodovini … In gotovo ob njih tudi vzdihovali.

In kaj je tu drugače kot danes?

O, ja! Razlika je očitna! Strokovnjaki so raziskovali in pridobivali nova znanja,  tehnološki izumi so omogočili natančen pogled v celico,  nastale so nove države, rodili so se novi pesniki … Učbeniki so tudi drugače oblikovani in izdelani. Že na prvi pogled svetlejši, bolj zračni, pisani, pregledni …

Učiteljici Majda Tolar in Alenka Bertoncelj, ki pripravljata pregled učbenikov od nekoč do danes, pa obiskovalce spletne strani prosita, da pobrskate po domačih knjižnih policah. In če je med knjigami tudi kakšen star učbenik, bosta veseli, če jima ga za to priložnost posodite.

 

 • V aprilu – šolske kronike

Ravnatelj Franc Rant nam bo predstavil skrivnosti šolskih kronik.

Ste vedeli, da …

 • je bilo prvotno šolsko poslopje požgano med drugo svetovno vojno (1944)?
 • je bila šola v Otokih zgrajena leta 1948?
 • so dijaki nižje gimnazije maja leta 1955 s kolesi odšli na dvodnevno ekskurzijo v bolnico Franjo?
 • so kinoprojektor kupili v šolskem letu 1955/56?
 • so učenci sami urejali športni park ob šoli, na mestu, kjer zdaj stoji telovadnica?
 • so učenci z učitelji redno sodelovali na krajevnih proslavah?
 • je bila osemletna osnovna šola v Železnikih ustanovljena leta 1957? Prej je bila razdeljena na štiriletno osnovno šolo in štiriletno nižjo gimnazijo.
 • so denar za gradnjo telovadnice zbirali s samoprispevkom? Prispevali so ga vsi ljudje, zaposleni v Železnikih.
 • je bil pouk tudi ob sobotah?
 • je šola od leta 1976 do 1992 nosila ime OŠ Prešernove brigade Železniki?
 • so učence vozače vozili s šolskim kombijem?

 

 • V maju – zgodovina Bralne značke

Vseslovensko gibanje z imenom Bralna značka ima bogato tradicijo. (V šolskem letu 2014/15 teče že 54. bralno leto.)

Pri nas, v Železnikih, so se učenci z branjem za značko srečali malo kasneje. Prešernova bralna značka je v šolski kroniki omenjena šele v šolskem letu 1967/1968, čeprav seznami bralcev, ki jih hranimo v šolski knjižnici, dokazujejo, da so prve diplome in značke podelili že ob koncu šolskega leta 1965/1966.

Knjižničarki Marija Ferlan in Katarina Primožič bosta poskrbeli, da bodo obiskovalci razstave o zgodovini »branja za značko« lahko obujali spomine in spoznavali spremembe.

Dostopnost