Select Page

Preventivni programi

 Skrb za zdravje in varnost je pomemben del naše dejavnosti, zato temu področju tudi posvečamo veliko pozornosti. Uspešnost naših prizadevanj je v veliki meri odvisna od sodelovanja učencev in staršev.

 Osnovni pogoj za varno šolanje je upoštevanje šolskih pravil in spoštovanje sočloveka tako s strani zaposlenih kot s strani učencev in staršev.

 Za zdrav otrokov razvoj je zelo pomembna preventivna dejavnost, ki jo v šoli izvajamo z organizacijo zdravniških pregledov in cepljenj, z zobno preventivo, z izvajanjem zdravstvene telesne vzgoje, s projektom Zdrav življenjski slog, s programom predavanj za učence in z našim vsakdanjim delom.

 Zdravstveno telesno vzgojo izvajamo predvsem za učence, za katere je dodatna namenska telesna vzgoja pomembna za njihovo zdravje. Dve tretjini tega programa izvajamo v plavalnem bazenu. Program je za učence brezplačen. Sredstva za stroške dela prispeva Občina Železniki, ostale stroške pa šola.

 

Druge preventivne programe in predavanja organiziramo po naslednjem razporedu:

Razred Téma Izvajalec
 1. Z malo dejanj veliko zdravja OO RK Škofja Loka
 2. Kaj si želi tvoj trebušček? (zdrava prehrana) OO RK Škofja Loka
 3. Oprostite, vam lahko pomagam?(medsebojna pomoč, solidarnost) OO RK Škofja Loka
 4. Tajno društvo “SPN” – Sam pazim nase.(preprečevanje nezgod) OO RK Škofja Loka
 5. Prehrana (RK), Zakaj je kajenje škodljivo? OO RK Škofja Loka, Nataša Zavrl
 6. Zdravo življenje Danica Bradeško, Nataša Zavrl
 7. Varnost na internetu Safe.si
 8. Preprečevanje odvisnosti Danica Bradeško, Nataša Zavrl
 9. Ljubezen je povsod okoli nas, preprečevanje odvisnosti Zavod za zdravstveno varstvo, Danica Bradeško, Nataša Zavrl

 

V vseh razredih izvajamo programe:

−         Simbioz@ – medgeneracijsko sodelovanje,

−         mediacija – medsebojno reševanje sporov,

−         učenje učenja – sodobne metode uspešnega učenja,

na predmetni stopnji pa še program Medsebojna učna pomoč.

 

Več informacij dobite:

– o programih Zavoda za zdravstveno varstvo na http://www.zzv-kr.si/izobrazevanja/izobrazevanja,

– o programu Deset korakov do boljše samopodobe na http://www.tosemjaz.net/,

– o programu Safe.si na http://safe.si/.


Dostopnost