Select Page

Nacionalni preizkusi znanja

Šolsko leto 2022/2023

V maju vsako leto izvajamo Nacionalne preizkuse znanja v 6. in v 9. razredu. Preizkusi so za učence 6. in 9. razreda obvezni, izvajamo pa jih iz slovenščine, matematike in angleškega jezika (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu). Tretji predmet vsako leto določi minister, pristojen za osnovno šolo.

 

Na naši šoli bomo letos v 9. razredu preverjali znanje tretjega predmeta iz Domovinske in državljanske kulture ter etike.

 

Preverjanje bo potekalo po vnaprej določenem razporedu:

Slovenščina četrtek, 4. maj 2023
Matematika ponedeljek, 8. maj 2023
Angleški jezik, Domovinska in državljanska kultura ter etika sreda, 10. maj 2023

 

Nacionalni preizkusi znanja so samo informacija za učence, za šolo in za starše in ne vplivajo na ocene. Učenci bodo prejeli potrdila o dosežkih. Ne glede na to želimo, da učenci k preverjanju pristopijo z vso resnostjo.

 

Več informacij najdete na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Naloge s preteklih NPZ-jev različnih predmetov so dostopne na naslednji povezavi.