Select Page

Nacionalni preizkusi znanja

Šolsko leto 2023/2024

V maju vsako leto izvajamo Nacionalne preizkuse znanja v 6. in v 9. razredu. Preizkusi so za učence 6. in 9. razreda obvezni, izvajamo pa jih iz slovenščine, matematike in angleškega jezika (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu). Tretji predmet vsako leto določi minister, pristojen za osnovno šolo.

Na naši šoli bomo letos v 9. razredu preverjali znanje tretjega predmeta iz Fizike.

Preverjanje bo potekalo po vnaprej določenem razporedu:

Slovenščina 7. maj 2024
Matematika 9. maj 2024
Angleški jezik, Fizika 13. maj 2024

 

Nacionalni preizkusi znanja so samo informacija za učence, za šolo in za starše in ne vplivajo na ocene. Učenci bodo prejeli potrdila o dosežkih. Ne glede na to želimo, da učenci k preverjanju pristopijo z vso resnostjo.

 

Več informacij najdete na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Naloge s preteklih NPZ-jev različnih predmetov so dostopne na naslednji povezavi.

 

 

Dostopnost