Select Page

Nacionalni preizkusi znanja

Šolsko leto 2021/2022

V maju vsako leto izvajamo Nacionalne preizkuse znanja v 6. in v 9. razredu. Preizkusi so za učence 6. in 9. razreda obvezni, izvajamo pa jih iz slovenščine, matematike in angleškega jezika (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu). Tretji predmet vsako leto prvi šolski dan določi minister, pristojen za osnovno šolo.

 

Na naši šoli bomo letos v 9. razredu preverjali znanje iz kemije.

 

Preverjanje bo potekalo po vnaprej določenem razporedu:

Slovenščina sreda, 4. maj 2022
Matematika petek, 6. maj 2022
Angleški jezik, Kemija torek, 10. maj 2022

 

Nacionalni preizkusi znanja so samo informacija za učence, za šolo in za starše in ne vplivajo na ocene. Učenci bodo prejeli potrdila o dosežkih. Ne glede na to želimo, da učenci k preverjanju pristopijo z vso resnostjo.

 

Več informacij najdete na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Za pomoč pri pripravah na preizkuse uporabite naloge s spletne strani RIC.