Select Page

 Objave prostih delovnih mest in zaposlitve

Razpisujemo prosta delovna mesta:

Št. Delovno mesto Št. del. Zahtevana izobrazba Drugi pogoji Začetek dela Do
1. Učitelj v razširjenem programu VII/2 0,75 univerzitetni ali magistrski študijski program druge stopnje, smer športna vzgoja poskusno delo dva meseca 01. 09. 2018 31. 08. 2021
2. vzgojitelj predšolskih otrok VII/1 (m/ž) 1 visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje smeri predšolska vzgoja ali magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja ali zgodnje učenje strokovni izpit za področje VIZ 01. 09. 2018 24. 02. 2019
3. vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 1 srednja vzgojiteljska šola strokovni izpit za področje VIZ 13. 08. 2018 za čas nadomeščanja
4. vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 1 srednja vzgojiteljska šola strokovni izpit za področje VIZ 29. 08. 2018 za čas nadomeščanja
5. vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice V (m/ž) 2 srednja vzgojiteljska šola strokovni izpit za področje VIZ 01. 09. 2018 nedoločen čas
6. kuharski pomočnik III (m/ž) 0,5 nižja poklicna šola 01. 09. 2018 nedoločen čas
7. čistilec II (m/ž) 0,5 osnovna šola 01. 09. 2018 nedoločen čas

 

Za vsa delovna mesta v vzgoji in izobraževanju morajo kandidati izkazati tudi, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo prejmejo na Ministrstvu za pravosodje.

Priložiti morajo tudi potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.

Vse zahtevane pogoje morajo kandidati ob prijavi dokazati z ustreznimi potrdili.

V prijavi na razpis je treba navesti elektronski naslov za obveščanje.

Kandidati se prijavite na naslov Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki, po 1. avgustu, ko bodo razpisi objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok za prijavo:

  • za delovno mesto pod točkami 1. do 5. je 06. 08. 2018.
  • za delovno mesto pod točkama 6. in 7. pa 16. 08. 2018.

Prijava je pravočasna če prispe na dan roka za prijavo oz. če je najkasneje tisti dan oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Vodstvo Osnovne šole Železniki