Select Page

Roditeljski sestanki

 Roditeljski sestanki

 Vsako leto načrtujemo dva ali tri roditeljske sestanke za vsak oddelek. Prvi je skupen za vse oddelke istega razreda, na njem pa so prisotni tudi vsi strokovni delavci, ki v razredu poučujejo, vodstvo šole in svetovalna delavka.

Drugi roditeljski sestanki bodo v februarju, tretji pa po potrebi. Na njih se obravnavajo skupne téme oddelkov: sestava Sveta staršev, organizacija pouka, potek dela v oddelkih, sodelovanje med starši, učenci in učitelji, … O natančnih datumih in témah sestankov učence in starše obvesti razrednik, dobrodošli pa so tudi predlogi staršev.

 

Dostopnost