Select Page

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolski svetovalni službi sta zaposleni univ. dipl. socialna pedagoginja Suzana Pečnik in univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije Nataša Zavrl. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj učenca ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, tako da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci (učenci, učitelji in starši) in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

Socialna pedagoginja in pedagoginja sta dosegljivi vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure in v času pogovornih ur. Njuno delo na centralni šoli in na podružničnih šolah zajema naslednje dejavnosti:

 • sodelujeta in spremljata delo učencev s posebnimi potrebami in koordinirata timske sestanke učencev, ki jim je dodeljena t.i. dodatna strokovna pomoč,
 • po pridobitvi soglasja staršev s strani razrednika nudita socialno pedagoško in pedagoško pomoč učencem,
 • pri reševanju problemov učencev sodelujeta s starši, učitelji in vodstvom šole,
 • sodelujeta pri oblikovanju oddelkov,
 • koordinirata projekt medsebojne učne pomoči med učenci,
 • organizirata nekatera predavanja za starše, učitelje in učence
 • zdravstveno-vzgojni center Škofja Loka vsako leto pripravi preventivni socialno zdravstveni program za učence vseh razredov, ki ga koordinirata,
 • izvajata tudi preventivni program za učence različnih razredov,
 • koordinirata uveljavljanje statusa učenca s povečanim obsegom obveznosti,
 • sodelujeta z Zdravstvenim domom (zdravniški pregledi otrok, komisija za odložitev šolanja), s Centrom za socialno delo (pomoč pri reševanju družinske problematike) in OE RK Šk. Loka (letovanje otrok).
 • glede na potek dela s posameznim učencem sodelujeta s pediatrinjo, spec. klinične psihologije, pedopsihiatrinjo, specialno pedagoginjo in logopedinjo,
 • udeležujeta se roditeljskih sestankov, pogovornih ur, problemskih, študijskih, pedagoških in ocenjevalnih konferenc in izvajata nadomeščanja,
 • udeležujeta se seminarjev glede na letni plan dela,
 • vodita zbirko podatkov o učencih.

Pedagoginja organizira in izvede tudi vpis v prvi razred, medtem ko socialna pedagoginja izvaja vse aktivnosti, povezane s poklicnim usmerjanjem in vpisom v srednjo šolo.

 

Dostopnost