Select Page

Vodstvo

Ravnateljica Monika Čemažar, prof. matematike in tehnike

Ravnateljica:

 • organizira, načrtuje in vodi delo vrtca in šole,
 • je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
 • spremlja delo strokovnih služb,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 • zastopa in predstavlja vrtec in šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje šole z drugimi organizacijami in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Pomočnica ravnateljice Anka Arko, profesorica matematike in fizike

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja predvsem dela in naloge v zvezi s poukom na predmetni stopnji.

Pomočnica ravnateljice Ema Šmid, magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji z angleščino

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja predvsem dela in naloge v zvezi s poukom do vključno 5. razreda.

Pomočnica ravnateljice Martina Markelj, diplomirana vzgojiteljica

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja dela in naloge v zvezi z vrtcem.

Vodja podružnice Davča Martina Peternelj, razredna učiteljica

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja dela in naloge v zvezi z vodenjem podružnice.

Vodja podružnice Dražgoše Marjeta Demšar, profesorica razrednega pouka

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja dela in naloge v zvezi z vodenjem podružnice.

Vodja podružnice Selca Sonja Čenčič, profesorica razrednega pouka

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja dela in naloge v zvezi z vodenjem podružnice.

Vodja podružnice Sorica Monika Gasser, profesorica razrednega pouka

 • s pooblastilom ravnateljice opravlja dela in naloge v zvezi z vodenjem podružnice.
Dostopnost