Select Page

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka med poletnimi počitnicami organizira letovanja za otroke Gorenjske. Zdravstvena letovanja so visoko sofinancirana s strani ZZZS Slovenije,  Občine Železniki in akcije POMEŽIK SONCU.  Sofinancirana so tudi letovanja brez predloga. Termine letovanj si lahko ogledate na priloženem letaku ali na naši spletni strani.

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2024) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Obrazce zdravstvenih predlogov lahko dvignete pri otrokovem pediatru, od ponedeljka 6.5. 2024 dalje. 

Z nami letno letuje med 600 in 700 otrok. Otroci na naših letovanjih zelo uživajo in večinoma letujejo z nami večkrat. Ker je povpraševanje zelo veliko vam predlagam, da v kolikor vam ustreza točno določen termin, otroka prijavite na dan odprtja prijav, to bo v petek, 3.5. 2024, v dopoldanskih urah, preko spletnega obrazca na naši spletni strani. Najbolj obremenjeni termini (Savudrija 4.7. – 14.7. 2024 in Umag 31.7 – 10.8. 2024) znajo biti zasedeni v prvi uri po objavi prijavnega obrazca, ki bo objavljen na spletni strani DPM Škofja Loka. 

Več informacij se nahaja v priponki: Letovanje-GORENJSKA-2024

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka
Godešič 175, 4220 Škofja Loka 
E: dpm.skofjaloka@gmail.com

http://www.dpm-skofjaloka.si/

Dostopnost