Select Page

Obvezni predmeti

Razred
Predmet

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Slovenščina

6

7 7 5 5 5 4

3,5

4,5

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Družba 2 3
Naravoslovje 2 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Izbirni predmeti (2 ali 3 ure po izbiri) 2 – 3 2 – 3 2 – 3
Neobv. izbirni predmeti (do 2 uri po izbiri) 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2
Skupaj1 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27 27,5 27,5
OS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Obvezni program v skladu z Zakonom o osnovni šoli obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti in je obvezen tako za šolo kot za učence.

  Skupno število ur v 7., 8. in 9. razredu je odvisno od izbranih izbirnih predmetov. V seštevku je število ur, če ima učenec izbrani 2 uri izbirnih predmetov in nobenega neobveznega.