Select Page

Projekti

Izvajanje raznih projektov je način uvajanja izboljšav. V naši šoli sodelujemo samo v tistih, ki so, po naši oceni, koristni za učence in za šolo in za katere imamo zagotovljene pogoje (kadrovske, finančne, podpora v kolektivu in med starši, …).
V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali s projekti:

  • Eko šola (državni projekt),
  • Rastem s knjigo (državni projekt),
  • Šolska shema (ukrep Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja – državni projekt),
  • Zdrav življenjski slog (državni projekt),
  • Križišče generacij (šolski projekt).

Podrobnejše informacije si lahko preberete na ustreznih straneh.