Select Page

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali 25 obveznih izbirnih predmetov in sicer: “Sonce, luna, Zemlja”, Obdelava gradiv – les, Obdelava gradiv – kovine, Elektrotehnika, Poskusi v kemiji, Kemija v življenju, Robotika v tehniki, Elektronika z robotiko, Multimedija, Računalniška omrežja, Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja, Vezenje 1 – Osnovni vbodi in tehnika nerenja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport – nogomet in odbojka, Nemščina I, Nemščina III, Likovno snovanje v 7. in 9. razredu, Gledališki klub, Šolsko novinarstvo, Ples, Ljudski plesi, Starinski in družabni plesi.

 

Izvajali bomo tudi šest neobveznih izbirnih predmetov in sicer:

  • v 1. razredu matične šole in podružnic Angleščino,
  • od 4. do 6. razreda matične šole Nemščino, Šport, Tehniko in Računalništvo,
  • od 4. do 5. razreda Podružnice Selca Šport in Tehniko.
  • od 7. do 9. razreda Nemščino.

 

Za ostale izbirne predmete je bilo premalo prijav, zato jih zaradi omejitve števila skupin ne bomo mogli izvajati.

 

Predmet Izvajalci Predstavitev IP
1. razred
Angleški jezik Ema Šmid, Petra Tolar Učni načrt
4., 5. in 6. razred
Nemški jezik Branka Peternelj  Predstavitev-NIP-Nemscina
Umetnost  Marjeta Naglič, Polona Kovač, Andreja B. Rant, Majda Demšar  NIP-Umetnost
Tehnika Sonja Čenčič, Monika Ficko  Predstavitev-NIP-Teh
Računalništvo Sabina Peternel  Predstavitev-NIP-Rac
Šport  Aleš Cankar  Predstavitev-NIP-Sport
Samo 7. razred
Sonce, Luna Zemlja Anka Arko  Predstavitev-SLZ
Obdelava gradiv – les Vesna Božič  Predstavitev-OGL
Urejanje besedil Alenka Bertoncelj  Predstavitev-UBE
Rastline in človek Magda Šlibar  Predstavitev-RastlineInClovek
Sodobna priprava hrane Damjana Kaplja  Predstavitev-SPH
Šport za sprostitev učitelji športa  Predstavitev-SportZaSprostitev
Ples Valentina Pintar  Predstavitev-PLE
Turistična vzgoja Damjana Demšar  Predstavitev-TVZ-1
Ansambelska igra Marjeta Naglič
Samo 8. razred
Daljnogledi in planeti Anka Arko  Predstavitev-DaljnoglediPlaneti
Obdelava gradiv – kovine Monika Čemažar  Predstavitev-Kovine
Multimedija Alenka Bertoncelj  Predstavitev-MME
Robotika v tehniki Sabina Peternel  Predstavitev-RobotikaTehnika
Poskusi v kemiji Mihela Lahajnar  Predstavitev-POK
Načini prehranjevanja Damjana Kaplja  Predstavitev-NPR
Šport za zdravje učitelji športa  Predstavitev-SportZaZdravje
Življenje človeka na Zemlji Igor Dražetić  Predstavitev-ZCZ
Ljudski plesi Valentina Pintar  Predstavitev-LPL
Samo 9. razred
Elektrotehnika Monika Čemažar  Predstavitev-Elektrotehnika
Računalniška omrežja Alenka Bertoncelj  Predstavitev-ROM
Elektronika z robotiko Sabina Peternel  Predstavitev-ElektronikaRobotika
Kemija v življenju Magda Šlibar, Mihela Lahajnar  Predstavitev-KEZ
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja Igor Dražetić  Predstavitev-RaziskovanjeDomacegaKraja
Izbrani šport – nogomet Aleš Jensterle
Izbrani šport – odbojka Ana Luznar  Predstavitev-Odbojka
Starinski in družabni plesi Valentina Pintar  Predstavitev-SDP
Gledališki klub Anja Marin Predstavitev-GledaliskiKlub
Retorika
7. in/ali 8. in/ali 9. razred
Obdelava gradiv – umetne snovi (8. in 9. razred) Monika Ficko Predstavitev_UmetneSnovi
Nemščina I, II, III in NIP (7., 8. in 9.) Branka Peternel  Predstavitev-NI1-NI2-NI3
Glasbena dela (8. in 9.) Marjeta Naglič
Šolsko novinarstvo (8. in 9.) Tadeja Šuštar  Predstavitev-SNO
Likovno snovanje 1, 2, 3 (7., 8. in 9.) Polona Kovač  Predstavitev-LikSnovanje
Vezenje 2 (7., 8. in 9.) Damjana Kaplja  Predstavitev-Vezenje2
Verstva in etika I (7., 8. in 9.)