Select Page

Osnovna šola Železniki obvešča vse učence in starše, da se bo šolsko leto 2021/22 pričelo v sredo, 1. 9. 2021, ob 8. 20 uri.  Prevozov na preduro ta dan še ne bo. Prvi dan tudi jutranjega varstva in varstva vozačev še ne bo.

 

Učenci naj pridejo v matične razrede. Učenci 6. razredov so razporejeni v učilnice:

  • 6. a  BIO (127),
  • 6. b MA1 (124)  in
  • 6. c SL2 (48).

Prvi dve uri imajo učenci razredno uro, potem pa pouk po urniku, do 12.50 ure, ko bodo organizirani edini prevozi za nazaj domov.  Urnike za prvi šolski dan boste našli na internetni strani šole in v e-asistentu. Izbirnih predmetov in drugih dejavnosti prvi šolski dan še ne bo. Učenci naj imajo s seboj torbe s potrebščinami in šolske copate. Podaljšano bivanje in kosila, razen za prvošolce, bodo. Prevozi med šolskim letom bodo potekali po voznem redu, ki ga najdete na spletni strani šole.

Prvošolci so povabljeni na svečan sprejem.

Še vedno pa veljajo pravila prihajanje in odhajanja iz šole takoj po končanem pouku. Šola je zaklenjena in obiskovalci ali starši lahko vstopajo v šolo samo po predhodnih najavah.

Urnik prihodov in odhodov za učence je sledeč:

Prihodi ob 7.20 (razen za učence v jutranjem varstvu in vozače) za preduro in ob 8.10 za prvo uro. Vrata odpirajo dežurni učitelji.

Odhodi ob 12.05, 12.50, 13.40, 14.10, 14.30, 15.10 in 15.30 in 15.45. Usklajeni so s šolskim zvoncem in prevozi za vozače. Ob teh terminih boste lahko prevzeli otroke iz podaljšanega bivanja.

Na šoli trenutno potekajo gradbena dela. Ob tem bo večji del leta zelo oviran dostop do glavnega vhoda. Zato vas naprošamo, naj učenci v šolo prihajajo peš ali s šolskimi prevozi, da ne bi po nepotrebnem ustvarjali dodatnih zastojev.

Vse podatke lahko dobite tudi na spletni strani šole ali na telefonski številki tajništva: 04 500 2000.

Marjeta Demšar,
ravnateljeva pomočnica

V Železnikih, 27. 8. 2021