Select Page

V naslednjih dneh bodo potekali Nacionalni preizkusi znanja v 6. in v 9. razredu.

Učenci 6. razreda boste 7. maja preverjali znanje iz slovenščine, 9. maja iz matematike in 13. maja iz angleščine. Učenci 9. razreda boste 7. maja preverjali znanje iz slovenščine, 9. maja iz matematike, 13. maja pa iz fizike. Razpored po skupinah in učilnicah bo objavljen na oglasnih mestih pri vhodu v šolo vsak dan pol ure pred začetkom. Preverite, če ste vsi na seznamu. V primeru pomanjkljivega seznama naj se učenec oziroma učenka takoj oglasi pri ravnateljici. Učilnice bodo ustrezno označene.

Začetek bo vse dni ob 8.15. Prosimo vas, da ste točni in da se pred učilnicami pred tem časom ne zadržujete. Šolski prevozi bodo organizirani kot običajno. Učenci 6. in 9. razreda, ki niste vozači, pridete v šolo ob 8.15. Zadrževanje učencev v drugih delih šole, razen v knjižnici, ni dovoljeno. Učenci ob 8.15 odidete pred učilnice, v katerih bo potekalo preverjanje.

  • Učenci 6. razreda imajo vse dni preverjanja po 9.55 reden pouk po urniku.
  • Učenci 7. razreda imajo v torek, 7. maja, športni dan – športne igre. V četrtek, 9. maja, imajo prvo in drugo uro pouk po spremenjenem urniku, po malici nadaljujejo z rednim poukom. V ponedeljek, 13. maja, imajo tehniški dan.
  • Učenci 8. razreda imajo v torek, 7. maja, in v ponedeljek, 13. maja, prvo in drugo uro pouk po spremenjenem urniku, po malici nadaljujejo z rednim poukom. V četrtek, 9. maja, imajo športni dan – športne igre.
  • Učenci 9. razreda imajo vse dni preverjanja po 9.55 reden pouk po urniku.

Pouk v času od 7.30 do 8.15 za 6., 7., 8. in 9. razred ob dneh preverjanja znanja odpade, izjema je lahko pouk, ki se izvaja v športni dvorani.  

Namen preverjanja je predvsem pridobitev informacij o znanju. Z dosežkom boste učenci seznanjeni s posebnim obvestilom.

Postopek preverjanja poteka po znanih pravilih. Pri slovenščini in angleščini je dovoljena le uporaba modrega ali črnega kemičnega svinčnika ali nalivnika, pri matematiki pa morate poleg omenjenega pisala za grafične izdelke uporabljati navaden svinčnik, šestilo, ravnilo, trikotnik, kotomer ali geotrikotnik, lahko pa tudi radirko in šilček. Pri fiziki je, poleg modrega ali črnega kemičnega svinčnika ali nalivnika, dovoljena tudi uporaba ravnila ali geotrikotnika, svinčnika, radirke, šilčka in žepnega računala. Uporaba drugih pripomočkov ni dovoljena. Prosimo vas, da naštete pripomočke prinesete s seboj. Posebej vas opozarjamo, da ni dovoljeno uporabljati priročnikov, raznih korekturnih sredstev in podobnega.

Želimo vam uspešno preverjanje.

Vodstvo šole

 

Dostopnost