Select Page

V okviru pouka angleščine se je že od začetka leta veliko dogajalo.

V zadnjem tednu septembra smo pouk povezali s praznovanjem evropskega dneva jezikov; v sklopu pestrih dejavnosti so se učenci predmetne stopnje preizkusili v pisanju akrostihov, prevajanju citatov, raziskovali so značilnosti različnih evropskih jezikov in zapisali svoja razmišljanja na temo »Zakaj se učiti tujih jezikov?«. Mlajši učenci pa so spoznavali pozdrave v tujih jezikih in risali evropske zastave. Izdelke, ki so nastali tekom tedna, smo zbrali na pregledni razstavi pred knjižnico, kjer so na ogled tudi različni slovarji, ki so tudi v dobi digitalnih pripomočkov še vedno nepogrešljiv pripomoček pri učenju tujih jezikov. Vsi učenci predmetne stopnje so imeli tudi možnost sodelovati v »Velikem jezikovnem kvizu«. Tri učence z največ pravilnimi odgovori smo tudi nagradili s praktičnimi jezikovnimi nagradami.

V mesecu novembru in decembru smo izpeljali tudi tri šolska tekmovanja v znanju angleščine, in sicer za učence 8., 9. in 6. r. Sedmošolci na svoj trenutek še čakajo, saj je njihova naloga, da pripravijo videoposnetek na temo »Life Unplugged« (v prostem prevodu bi to pomenilo »Izštekano življenje«). Veseli smo, da so tudi na naši šoli učenci, ki se bodo podali na državno tekmovanje v marcu prihodnje leto.

V novembru smo organizirali »English Movie Night« za učence 8. in 9. r., ki so predlagani za dodatne dejavnosti in za vse, ki so se letos izkazali pri pouku s prizadevnim delom. V pravem kinematografskem vzdušju smo si ogledali družinsko-pustolovski film »Finding ‘Ohana«. Vsi smo se strinjali s sporočilom filma, da je spoštovanje lastne kulture in materinega jezika ključno tudi za uspešno učenje tujega jezika.

Spoznavanju tuje kulture smo se posvetili tudi na decembrskem popoldanskem srečanju, ki smo ga poimenovali »Angleško obarvano božično popoldne.« Skupina radovednih učencev od 5. do 7. r. je druženje začela s spoznavanjem angleških božičnih običajev in svoje znanje kasneje pokazala v napetem Kahoot kvizu. V nadaljevanju so sedmošolci pod mentorstvom učiteljice Damjane Kaplja spekli slastne kolačke, imenovane »scones«. Šestošolci so ustvarili mala darilca, imenovana »crackers«, ki si jih Angleži podarijo ob božičnem kosilu ter se pozabavali z dopolnjevanjem stripov. Petošolci pa so izdelovali novoletne okraske ter praznično okrasili smrečice ob vhodu v šolo ter v prvih dveh nadstropjih. Angleško popoldne smo zaključili s čajanko, kjer smo se skupaj okrepčali s slastnimi kolački in čajem ter med prijetnim klepetom ugibali, kdaj bomo dobili prvo pravo pošiljko snega.

Franz Fanon je zapisal: »To speak a language is to take on a world, a culture.« S spoznavanjem novega jezika si tako širimo obzorja, spoznavamo nove svetove in kulture. Učiteljice angleščine smo vesele pozitivnih odzivov učencev na ponujenih dodatnih jezikovnih dejavnostih in bomo tudi v bodoče poskrbele, da bo na naši šoli jezikovno živahno.

v imenu učiteljic angleščine zapisala Jana Kusterle